Hi, How Can We Help You?

Ingrid Grosfeld- van Erp

Ingrid Grosfeld- van Erp

Ingrid Grosfeld- van Erp

Scheidingsmediator

Opleiding en ervaring:

Ingrid Grosfeld – van Erp heeft rechten gestudeerd in Leiden. Zij is in Den Helder opgeleid tot advocaat. Als algemeen advocaat heeft zij in IJmuiden, Santpoort en Rotterdam gewerkt. Na haar verhuizing naar Noord-Brabant, heeft zij zich toegelegd op algehele conflictbemiddeling en vervolgens op scheidingsbemiddeling.

Specialisatie:

Als scheidingsmediator heeft zij zich gespecialiseerd in het familierecht om cliënten optimaal te kunnen adviseren bij de gevolgen van hun scheiding over: de kinderen en het ouderschapsplan, de fiscale gevolgen met betrekking tot de echtelijke woning, de kinder- en partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het ouderdoms- en bijzonder nabestaandenpensioen. Ook zorgregelingen, (ouderlijk) gezag, voogdij, curatele, bewindvoering, adoptie, naamrecht en afstammingsrecht behoren tot haar expertise.

Eigenschappen:

Ingrid Grosfeld – van Erp heeft een allergie voor onrecht en chaos en is altijd op zoek naar oplossingen. Haar passie ligt bij menselijke relaties, gezin en leefomgeving en haar interesse bij geschiedenis, culturen en filosfie.

 

Contact with Ingrid Grosfeld- van Erp