Hi, How Can We Help You?

Vragen over verrekening

Verrekening Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over verrekening

Vraag:
Als ik huwelijkse voorwaarden heb afgesloten, moet ik dan toch vermogen verdelen?

Antwoord:
Vermogen moet verdeeld worden als het gemeenschappelijk eigendom is. Ook kan er tussen de partners een verrekening van overspaard inkomen zijn afgesproken. Dan dienen de goederen die met gespaard inkomen zijn gekocht, verrekend te worden.

Vraag:
Moeten erfenissen, schenkingen of een smartengelduitkering ook verrekend worden?

Antwoord:
Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap van goederen als deze onder een uitsluitingsclausule zijn verkregen. De erflater of schenker heeft dan in een testament of schenkingsakte opgenomen dat de erfenis of schenking niet bij de koude kant terecht komt. Ook in huwelijkse voorwaarden kunnen erfenissen of schenkingen worden uitgesloten.

Share Post

About Lawyer

Steenwolk