Hi, How Can We Help You?

Vragen over kinderen

Kinderen Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over kinderen

Vraag:
Kan ik de echtelijke woning verlaten als ik nog geen zorgregeling voor de kinderen heb afgesproken?

Antwoord:
Ja, de verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken wordt geregeld in het ouderschapsplan..
Het is wel verstandig om voordat de feitelijke samenleving wordt verbroken afspraken te maken over een (voorlopige) zorgregeling en deze afspraken in een zogenaamd ‘paraplugesprek’ met de kinderen te bespreken. Het is belangrijk dat kinderen de boodschap van de scheiding van beide ouders samen te horen krijgen. Voorts is van belang dat de kinderen horen en zien dat vader en moeder als ouders blijven functioneren en elkaar in hun ouderschap ondersteunen.

Vraag:
Wat kosten kinderen?

Antwoord:
De kosten van de kinderen zijn afhankelijk van de levensstandaard van de ouders. Ouders met een hoger inkomen besteden meer aan hun kinderen dan ouders met een lager inkomen. Het NIBUD heeft tabellen ontwikkeld, waarin, afhankelijk van het inkomen van de ouders, het aantal en de leeftijd van de kinderen, de kosten per kind kunnen worden afgelezen.

Vraag:
Wat kost de zorg voor kinderen?

Antwoord:
Ook voor de kosten van “bed, bad en brood” heeft het Nibud een raming van kosten, afhankelijk van het aantal dagen dat een kind bij een ouder verblijft. Daarnaast zijn er vaste en variabele kosten, die door de ouders gezamenlijk worden gedragen, naar rato van hun draagkracht.

Vraag:
Is het verstandig om een kinderrekening te openen voor de vaste kosten van de kinderen?

Antwoord:
Het openen van een kinderrekening kan verstandig zijn, indien beide ouders een gelijke opvatting hebben over de (hoogte van) uitgaven voor de kinderen en indien de ouders goede afspraken maken wie welke uitgaven van die rekening doet.

Share Post

About Lawyer

Steenwolk