Hi, How Can We Help You?

Vragen over inkomen, zoals ali...

Inkomens Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over inkomen, zoals alimentatie en pensioen

Vraag:
Heb ik recht op partneralimentatie als ik fulltime werk ?

Antwoord:
U heeft recht op partneralimentatie als u hieraan behoefte heeft en niet zelf in deze behoefte kunt voorzien (= behoeftigheid). De behoefte is afhankelijk van uw levensstandaard gedurende het huwelijk. Een hulpmiddel om de huwelijksgerelateerde behoefte vast te stellen is 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten voor de kinderen.

Vraag:
Moet ik partneralimentatie betalen als mijn ex-partner een nieuwe partner heeft ?

Antwoord:
Alleen als de ex-partner samenwoont met een nieuwe partner als waren zijn gehuwd dan hoeft er geen partneralimentatie betaald te worden. Het bewijs dat de ex-partner samenleeft als waren zij gehuwd is heel moeilijk te leveren. Vaak spreken de partners af dat de partneralimentatie stopt bij samenwonen van de gerechtigde partner, maar dat deze wordt hervat indien deze samenleving binnen 12 maanden stopt.

Vraag:
Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

Antwoord:
De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijke van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Zijn woonlasten, ziektekosten en andere bijzondere kosten moeten in de berekening worden betrokken en uiteraard het bedrag dat al aan kinderalimentatie wordt betaald.

Vraag:
Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen?

Antwoord:
Ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk door een partner is opgebouwd dient met de andere partner verevend te worden. Let op: dit is een voorwaardelijk recht. Als de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd, het pensioen niet haalt, krijgt de ex-partner ook geen ouderdomspensioen. De partners kunnen een andere verevening afspreken.

Nabestaandenpensioen krijgt een (ex)partner indien de andere partner is overleden en deze nabestaanden pensioen heeft opgebouwd. Na echtscheiding heet dit bijzonder nabestaanden- pensioen. Het gaat om het nabestaandenpensioen dat vanaf de datum van opbouw (vaak al voor het huwelijk) tot de datum van echtscheiding is opgebouwd. Let op: het nabestaandenpensioen kan op risicobasis verzekerd zijn, waardoor bij vooroverlijden van de partner die pensioen heeft opgebouwd, geen pensioenuitkering meer plaatsvindt.

Share Post

About Lawyer

Steenwolk