Hi, How Can We Help You?

Vragen over de echtelijke woni...

Echtelijke woning Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over de echtelijke woning

Vraag:
Als ik de gezamenlijke woning verlaat, kan ik dan de hypotheekrente nog aftrekken?

Antwoord:
Ja, als de andere partner daar nog blijft wonen, kunt u uw helft van de hypotheekrente nog gedurende twee jaar aftrekken, totdat de woning aan de andere partner is toebedeeld of is verkocht aan anderen. Op grond van de eigendomsverhouding dienen beide partijen de helft van de hypotheekrente te voldoen. In sommige gevallen kan het deel van de hypotheekrente dat voor rekening van de ander komt als alimentatie worden voldaan en als alimentatie worden afgetrokken.

Vraag:
Wie betaalt de kosten van de gezamenlijke woning als wij niet meer samenwonen ?

Antwoord:
Op basis van de wet dient ieder de helft van de lasten van de gezamenlijke woning te voldoen, tenzij de partners andere afspraken maken. Als de wettelijke regeling niet voldoet, is het van belang om  onderlinge afspraken te maken. Dit is afhankelijk van vele factoren: heeft een van de partners al kosten van een andere woning, kan deze daarnaast nog bijdragen aan de echtelijke woning. De achterblijvende partner gaat vaak de woonlasten alleen dragen als deze de woning wenst toebedeeld te krijgen. Tegenover de bank is iedere partner voor de volledige hypotheekrente aansprakelijk. De achterblijvende partner betaalt meestal de gebruikerslasten: gas, water, licht, internet en telefoon.

Vraag:
Moet degene die in de woning blijft wonen een gebruiksvergoeding betalen ?

Antwoord:
Een gebruiksvergoeding kan tussen de partners worden afgesproken, omdat de achterblijvende partner in het deel van de woning woont dat eigendom van de verlatende partner is. Als de achterblijvende partner alle woonlasten voldoet, zal een gebruiksvergoeding niet snel worden toegewezen.

Vraag:
Vanaf welk moment zijn wij geen fiscale partners meer ?

Antwoord:
Bij gehuwde partners geldt dat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap als iedere partner op een ander adres staat ingeschreven en het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank.

Bij samenwonende partners geldt dat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap als ieder op een ander adres volgens het GBA staat ingeschreven.

Share Post

About Lawyer

Steenwolk