Hi, How Can We Help You?

Scheiding

Scheiden Grosfeld- van Erp scheiden

Scheiding

Een scheiding kenmerkt zich door emoties: verdriet, angst, boosheid. Deze emoties veroorzaken een bepaald gedrag: vechten, vluchten of bevriezen.

Ingrid Grosfeld – van Erp heeft een luisterend oor voor uw persoonlijke verhaal.

Samen met u verkent zij wat er nodig is om de problemen tot een passende oplossing te brengen. Haar heldere adviezen en duidelijke stappen helpen u om weloverwogen keuzes te maken.

Praktische handleiding bij scheiding:

  • Een ouderschapsplan, waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken voor de kinderen, waaronder de kinderalimentatie;
  • Afspraken over de (echtelijke) woning, waaraan fiscale consequenties kleven;
  • De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden; de verrekening en de verdeling van de eenvoudige gemeenschappen; de beëindiging van het samenlevingscontract;
  • De partneralimentatie, hoe hoog, hoe lang welke wijzigings- en verlengingsmogelijkheden?

Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over het wel of niet verevenen van de gedurende het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen en over het bijzonder nabestaandenpensioen.

Share Post

About Lawyer

Steenwolk