Hi, How Can We Help You?

De ondernemer

Ondernemer Grosfeld- van Erp scheiden

De ondernemer

De ondernemer die te maken krijgt met een echtscheiding heeft er niet alleen belang bij dat er afspraken worden gemaakt over de kinderen, de (echtelijke) woning, de alimentatie en de pensioenen, maar ook bij de continuïteit van de onderneming. Bij een B.V. dienen de aandelen van de onderneming gewaardeerd te worden, waarvoor verschillende methodes kunnen worden gehanteerd. Voor welke methode van waarderen wordt gekozen, vereist specifieke kennis en resulteert in maatwerk. Een verkeerde waardering kan de ondernemer duur komen te staan. Dat de aandelen in de B.V. (bij voorkeur binnen 2 jaar na de indiening van het echtscheidingsverzoek) via de notaris moeten worden geleverd, ook als ze al op naam van de ondernemer staan, wordt nog weleens over het hoofd gezien. Door zich te laten voorzien van deskundige bijstand is er na de scheiding toekomst voor ondernemer èn onderneming !

Share Post

About Lawyer

Steenwolk