Hi, How Can We Help You?
Ondernemer Grosfeld- van Erp scheiden

De ondernemer

De ondernemer die te maken krijgt met een echtscheiding heeft er niet alleen belang bij dat er afspraken worden gemaakt over de kinderen, de (echtelijke) woning, de alimentatie en de pensioenen, maar ook bij de continuïteit van de onderneming. Bij een B.V. dienen de aandelen van de onderneming gewaa...

Read More
Verrekening Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over verrekening

Vraag: Als ik huwelijkse voorwaarden heb afgesloten, moet ik dan toch vermogen verdelen? Antwoord: Vermogen moet verdeeld worden als het gemeenschappelijk eigendom is. Ook kan er tussen de partners een verrekening van overspaard inkomen zijn afgesproken. Dan d...

Read More
Vermogen Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over de verdeling van vermogen

Vraag: Wanneer eindigt de huwelijksgemeenschap? Antwoord: De huwelijksgemeenschap eindigt op het moment van indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding. Vraag: Vanaf welk moment ben ik niet meer aansprakelijk vo...

Read More
Echtelijke woning Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over de echtelijke woning

Vraag: Als ik de gezamenlijke woning verlaat, kan ik dan de hypotheekrente nog aftrekken? Antwoord: Ja, als de andere partner daar nog blijft wonen, kunt u uw helft van de hypotheekrente nog gedurende twee jaar aftrekken, totdat de woning aan de andere partner...

Read More
Inkomens Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over inkomen, zoals alimentatie en pensioen

Vraag: Heb ik recht op partneralimentatie als ik fulltime werk ? Antwoord: U heeft recht op partneralimentatie als u hieraan behoefte heeft en niet zelf in deze behoefte kunt voorzien (= behoeftigheid). De behoefte is afhankelijk van uw levensstandaard gedurend...

Read More
Kinderen Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over kinderen

Vraag: Kan ik de echtelijke woning verlaten als ik nog geen zorgregeling voor de kinderen heb afgesproken? Antwoord: Ja, de verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken wordt geregeld in het ouderschapsplan.. Het is wel verstandig om voordat de feitelijke sa...

Read More
Mediation Grosfeld- van Erp scheiden

Mediation

Mediation betekent: conflictbemiddeling. De mediator is: - onpartijdig en onafhankelijk; - oordeelt niet; - helpt u om weer met elkaar in gesprek te komen wat belangrijk is als u als ouders samen uw kinderen wilt blijven opvoeden en verzorgen; - geeft informatie op basis van ...

Read More
Scheiden Grosfeld- van Erp scheiden

Scheiding

Een scheiding kenmerkt zich door emoties: verdriet, angst, boosheid. Deze emoties veroorzaken een bepaald gedrag: vechten, vluchten of bevriezen. Ingrid Grosfeld – van Erp heeft een luisterend oor voor uw persoonlijke verhaal. Samen met u verkent zij wat er nodig is om de problemen tot een pas...

Read More