Hi, How Can We Help You?
Inkomens Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over inkomen, zoals alimentatie en pensioen

Vraag: Heb ik recht op partneralimentatie als ik fulltime werk ? Antwoord: U heeft recht op partneralimentatie als u hieraan behoefte heeft en niet zelf in deze behoefte kunt voorzien (= behoeftigheid). De behoefte is afhankelijk van uw levensstandaard gedurend...

Read More
Kinderen Grosfeld- van Erp scheiden

Vragen over kinderen

Vraag: Kan ik de echtelijke woning verlaten als ik nog geen zorgregeling voor de kinderen heb afgesproken? Antwoord: Ja, de verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken wordt geregeld in het ouderschapsplan.. Het is wel verstandig om voordat de feitelijke sa...

Read More
Mediation Grosfeld- van Erp scheiden

Mediation

Mediation betekent: conflictbemiddeling. De mediator is: - onpartijdig en onafhankelijk; - oordeelt niet; - helpt u om weer met elkaar in gesprek te komen wat belangrijk is als u als ouders samen uw kinderen wilt blijven opvoeden en verzorgen; - geeft informatie op basis van ...

Read More
Scheiden Grosfeld- van Erp scheiden

Scheiding

Een scheiding kenmerkt zich door emoties: verdriet, angst, boosheid. Deze emoties veroorzaken een bepaald gedrag: vechten, vluchten of bevriezen. Ingrid Grosfeld – van Erp heeft een luisterend oor voor uw persoonlijke verhaal. Samen met u verkent zij wat er nodig is om de problemen tot een pas...

Read More