Welkom bij Grosfeld – van Erp Scheidingsmediation & Advocatuur

Advocatuur

Ruim 32 jaar advocaat, waarvan 15 jaar gespecialiseerd in het familierecht. Bij uitstek dè raadsvrouwe die naast u staat bij de behartiging van ùw belangen....

De ondernemer

De ondernemer die te maken krijgt met een echtscheiding heeft er niet alleen belang bij dat er afspraken worden gemaakt over de kinderen, de (echtelijke) woning, de alimentatie en de pensioenen, maar ...

  Bef Grosfeld Scheiden

  Zoek op rechtsvragen

  Kinderen en ouderschapsplan

  Alimentatie en pensioen

  Gemeenschap van goederen verdeling

  Huwelijkse voorwaarden verrekening

  De onderneming

  Scheidingsmediator & advocaat

  ingrid-grosfeld

  Ingrid Grosfeld – van Erp

  credo: “This day is the first day of the rest of your life”

  Opleiding en ervaring:

  Ingrid Grosfeld – van Erp heeft rechten gestudeerd in Leiden. Zij is in Den Helder opgeleid tot advocaat. Als algemeen advocaat heeft zij in IJmuiden, Santpoort en Rotterdam gewerkt. Na haar verhuizing naar Noord-Brabant, heeft zij zich toegelegd op algehele conflictbemiddeling en vervolgens op scheidingsbemiddeling.

  Waarom scheiden bij Grosfeld - van Erp?

  Advocatuur

  Ruim 32 jaar advocaat, waarvan 15 jaar gespecialiseerd in het familierecht. Bij uitstek dè raadsvrouwe die naast u staat bij de behartiging van ùw belangen.

  De ondernemer

  De ondernemer die te maken krijgt met een echtscheiding heeft er niet alleen belang bij dat er afspraken worden gemaakt over de kinderen, de (echtelijke) woning, de alimentatie en de pensioenen, maar ook bij de continuïteit van de onderneming. Bij een B.V. dienen de aandelen van de onderneming gewaardeerd te worden, waarvoor verschillende methodes kunnen worden gehanteerd. Voor welke methode van waarderen wordt gekozen, vereist specifieke kennis en resulteert in maatwerk. Een verkeerde waardering kan de ondernemer duur komen te staan. Dat de aandelen in de B.V. (bij voorkeur binnen 2 jaar na de indiening van het echtscheidingsverzoek) via de notaris moeten worden geleverd, ook als ze al op naam van de ondernemer staan, wordt nog weleens over het hoofd gezien. Door zich te laten voorzien van deskundige bijstand is er na de scheiding toekomst voor ondernemer èn onderneming !

  Vragen over verrekening

  Vraag: Als ik huwelijkse voorwaarden heb afgesloten, moet ik dan toch vermogen verdelen? Antwoord: Vermogen moet verdeeld worden als het gemeenschappelijk eigendom is. Ook kan er tussen de partners een verrekening van overspaard inkomen zijn afgesproken. Dan dienen de goederen die met gespaard inkomen zijn gekocht, verrekend te worden. Vraag: Moeten erfenissen, schenkingen of een smartengelduitkering ook verrekend worden? Antwoord: Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap van goederen als deze onder een uitsluitingsclausule zijn verkregen. De erflater of schenker heeft dan in een testament of schenkingsakte opgenomen dat de erfenis of schenking niet bij de koude kant terecht komt. Ook in huwelijkse voorwaarden kunnen erfenissen of schenkingen worden uitgesloten.

  Gratis kennismakingsgesprek

  Voor u als rechtzoekende is een klik met uw scheidingsmediator of advocaat belangrijk. Grosfeld – van Erp | Scheidingsmediation & Advocatuur biedt u daarom een gratis kennismakingsgesprek aan.